Menu Close

Category: กิจกรรมของเรา

ผลงานการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม/ผลงานพานักศึกษาไปบริการสังคม

นำพา นศ. ป.โท Anti-Aging ม.แม่ฟ้าหลวง ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับ Breakspear Medical center, UK ทางด้าน Environmental Medicine ระหว่างวันที่ 19-23 ม.ค. 2558 นำพานักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ ไปเยี่ยมชมสถาบันการแพทย์ที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น ม.จุนเทนโด กรุงโตเกียว เป็นประจำทุกปี และได้เป็นตัวแทนของสำนักวิชาและทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมทำ MOU ร่วมกัน…

ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพการจัดคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ ณ สโมสรราชนาวิกสภาเป็นประจำทุกปี เพื่อความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักศึกษาศิษย์เก่า-นักศึกษาใหม่ เจ้าหน้าที่ และคณะอาจารย์วันที่ 26 มกราคม 2556 นำนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ทำบุญ ฟังธรรม ณ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วันที่ 6 มกราคม 2556 เนื่องในวันสำคัญขึ้นปีใหม่โดยพระอาจารย์มหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ นักศึกษาสาขาวิชาตจวิทยา ป.โท ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี…

ผลงานการจัด Workshop ต่างๆ

จัดการประชุมโครงการวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ปีละครั้งเป็นประจำทุกปีดังนี้ งานประชุมวิชาการด้าน Anti-Aging หัวข้อเรื่อง “Rejuvenate Evolution in Anti-Aging and Regenerative Medicine” วันที่ 4-5 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รายการวิทยุ-โทรทัศน์ รุ่นพิเศษ 65 วันที่…

จัดการประชุมโครงการวิชาการทางด้านตจวิทยา ปีละครั้งเป็นประจำทุกปี

งานประชุมวิชาการด้าน Aesthetic Dermatology หัวข้อเรื่อง “All you should know in Cosmetic Dermatology” วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ งานประชุมวิชาการด้าน Aesthetic Dermatology หัวข้อเรื่อง “Exuberance in…

เที่ยวแปดริ้วทั้งที ต้องไหว้พระพิฆเนศให้ครบทั้ง 3 ปาง

เที่ยวแปดริ้วแปดริ้ว ถิ่นพระพิฆเนศ เมืองนี้มีมีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องของพระพิฆเนศองค์ใหญ่ ซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่แล้ว  โดยเฉพาะวัดสมานรัตน์ราม ซึ่งเป็นพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข  แต่นอกจากปางนอนแล้วยังมีปางนั่งและปางยืน  เรียกได้ว่าครบ  ซึ่งแต่ละปางสร้างได้อลังการและองค์ใหญ่ยักษ์ เห็นแล้วชวนให้ตะลึงในความงดงาม เมื่อมาถึงแปดริ้วทั้งทีมีเวลา 1 วัน เราก็ต้องมาไหว้ให้ครบทั้ง 3 ปาง เพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิต