Menu Close

ทีมแพทย์

 • 1.ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย (ศาสตราจารย์อาคันตุกะ ม.จุนเท็นโด โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น)

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์บัณฑิต จาก ศิริราช ม.มหิดล
 • ป.ชั้นสูงทางอายุรศาสตร์ จาก รพ. ศิริราช ม.มหิดล (สอบไล่ได้เป็นลำดับที่ 1 ปีการศึกษา 2526)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง (ที่ 1 Board ของประเทศไทยทางโรคผิวหนัง พ.ศ. 2527)
 • ประกาศนียบัตรเลเซอร์ผิวหนังจาก Johoku Hospital, Kyoto, Japan
 • Diploma in Electron Microscopic research จาก ม. นิฮอน ประเทศญี่ปุ่น และ ม. โตเกียว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นและเอเซีย และติดอันดับที่ 16 ของโลก
 • ป.ชั้นสูงทางจุลทรรศน์อิเล็คตรอนผิวหนัง จากสหรัฐอเมริกา (Tennessie State Uni, Illinois State Uni, Oregon State University)
 • ปริญญาเอกทางโรคผิวหนังจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และอิมมูโนฮีสโตเคมิสตรี จากมหาวิทยาลัยจุนเทนโด ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2537) ซึ่งติดอันดับ Top Ten University in Japan
 • เกียรติบัตรและ ป.ชั้นสูงทางการวิจัยโรคผิวหนัง (นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยโรคผิวหนังดีเด่น) จากสมาคมแพทย์วิจัยผิวหนังประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2539)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Greatest Distinction) โดยสอบไล่ได้เป็นลำดับที่หนึ่งเกียรตินิยม (ทฤษฎี 93%, ปฏิบัติ 85.5%) จาก world society of Anti Aging medicine ค.ศ. 2004 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Certified and Diplomate American Board in Anti Aging and Regenerative Medicine) โดยสอบได้คะแนนสูงสุด เมื่อสิงหาคม ค.ศ. 2006 ณ Chicago จาก American Academy of Anti Aging Medicine
 • Certificate of Advanced Nutrition Bunnik, Netherland 7-9 September 2012, Certificate of Music Therapy (Finland) 201 2, etc.

อดีต-ปัจจุบัน

 • ศาสตราจารย์ทางโรคผิวหนัง ตั้งแต่ปี 2549 – ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ และ รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
 • ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ อาคันตุกะ มหาวิทยาลัย จุนเท็นโด โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กันยายน 2544-ปัจจุบัน
 • รับราชการเป็นผู้อำนวยการศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนังและจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของสถาบันโรคผิวหนัง กระทรวงสาธารณสุข (อดีต)
 • ที่ปรึกษาทางโรคผิวหนังและจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของกระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัย (อดีต)
 • ที่ปรึกษาทางโรคผิวหนังโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง
 • รองศาสตราจารย์ทางโรคผิวหนัง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิธีพิเศษเนื่องจากมีผลงานดีเด่น)
 • ผลงานทางวิชาการ ทั้งไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประมาณ 100 เรื่อง
 • นายกสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
 • คณบดีและผู้ก่อตั้งสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
 • 2.รศ.พญ. ปราณี พลังวชิรา

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์บัณฑิต จากศิริราช (เกียรตินิยม)
 • ป.ชั้นสูงทางอายุรศาสตร์ จากศิริราช
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์และโรคหัวใจ
 • เหรียญรางวัลการเรียนยอดเยี่ยม ในวิชาศัลยศาสตร์และอายุรศาสตร์ จาก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

อดีต-ปัจจุบัน

 • อาจารย์ หน่วยโรคทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รับราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • รับราชการ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • รางวัลระดับชาติ : รางวัลคนดีสังคมไทย ประจำปี 2548 จาก ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย
 • รับราชการหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

 • 3.พญ.ภควดี พลังวชิรา

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
 • แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาฯ
 • in Attendance Aesthetic Dermatology, Mae Fah Luang University, April 2012

ความสามารถพิเศษ

 • เคยผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดนักร้องยุวชน KPN เมื่อปี 2543
 • ร้องเพลง และดนตรีด้านเปียโน


Education

July 2016  – Present
PhD candidate in Medical Science for Dermatology, Mae Fah Luang University, Bangkok, Thailand.

June 2013 – May 2016
Completed three-year Emergency medicine residency, with outstanding emergency medicine resident award., CHULALONGKORN HOSPITAL, CHULALONGKORN UNIVERSITY, Bangkok Thailand

 • Elective rotation in Emergency and Critical care department, Juntendo university hospital Tokyo, Japan, for four weeks in August 2014
 • Elective rotation in Toxicology unit and Emergency department, Bellevue hospital , New York university hospital, New York, United States of America, for four weeks in March 2016


May 2012 – April 2013

Internship, Pranangklao hospital, Nonnthaburi

June 2006 – April
Medical student,
M.D. with Second class honor, FACULTY OF MEDICINE, CHULALONGKORN HOSPITAL, CHULALONGKORN UNIVERSITY, Bangkok Thailand

 • GPA : 3.33 / 4.00, Second class honor
 • Elective rotation in Pediatrics Cardiology, Klinikum Großhadern, Klinikum der Universität München, Munich, Germany, for four weeks in Janurary 2011


Academic interests

Emergency medicine / Toxicology

Certification and Licensure

2013                                        Advanced trauma life support certification

2013                                        Pediatrics advanced life support certification

2016                                        Advanced cardiac life support provider certification

2016                                        Advanced cardiac life support insturctor certification

2017                                        Winfocus Instructor USLS certification

2017                                        Pre-hospital trauma life support provider certification

Professional training and Grants

2014

June                        Siriraj international conference in Medicine and Public health 2014

December               WINFOCUS course:, Thailand

2015

September              The 6th National conference in Toxicology (NCT6) “Toxicology development in Asean” , Thailand

2016

January                   WINFOCUS course:, Thailand

March                     Intensive review course in clinical toxicology, New York poison control center, New York, USA

July                         WINFOCUS course:, Thailand

2017

January                    WINFOCUS instructor USLS course:, Thailand

March                      Annual conference of Thai emergency Physician (ACTEP)

Research experience

2009

 • Principal Investigator of research for undergraduate medical education
 • Comprehension and Decision Making in Self  Selected Curriculum of Medical Students

2015

 • Principal writer of communications article in Juntendo medical Journal 2015
 • Clinical Elective Study Report at the Department of Emergency and Critical Care Medicine in Juntendo University School of Medicine.

2016

 • Principal writer of the thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the diploma of Thai board of emergency medicine of the medical council  (pending manuscript for Annals of Emergency Medicine journal)
 • Characteristic of Unscheduled Short term Return Visit Related Patients within 48 hours and in need of admission to Emergency Department, King Chulalongkorn Memorial Hospital

Honors and Awards

2010
 • Representative for Annual presentation of critical appraisal in evidence based medicine – “ The Ketogenic Diet for the Treatment of Childhood Epilepsy: a Randomised Controlled Trial”
2015
 • The Second runner up in Toxicology Grand Slam competition, The 6th National conference in Toxicology (NCT6) “Toxicology development in Asean” , Thailand
2016
 • Outstanding emergency medicine resident award, King Chulalongkorn Memorial university hospital.

Memberships in Professional society

 • Member, The Medical Council of Thailand
 • Thai association for Emergency medicine (TEAM)

Additional skills

 • Fluent skills in using Microsoft word, excel and powerpoint
 • Fluent skills in using SPSS 18.0
 • Singing : participated in KPN music awards in 2000 with thirty finalist chosen.
 • Playing the piano : grade seven certification from Trinity Collage of London

Languages

 • Thai (native)
 • English (fluent)
 • German (basic)
 • Japanese (basic)

Publication

 1. Palungwachira, P., Bundit, C., Vatcharothayangul, C., Churproong, S., . . . Yanagawa, Y. (2015). Clinical elective study report at the department of emergency and critical care medicine in Juntendo University faculty of medicine. Juntendo Med J 2015;61:166-70.
 2. Palungwachira P, Wananukul W. (2014). New Antidote: Lipid Therapy (fatty acid 20% emulsion), POISON & DRUG INFORMATION BULLETIN , 22(2), 3-4.
 3. Fujimura T, Miyauchi Y, Shima K, Hotta M, Tsujimura H, Palungwachira P, et al. Ethnic differences in stratum corneum functions between Chinese and Thai infants residing in Bangkok, Thailand. Pediatric dermatology. 2018;35(1):87-91. (Impact factor = 1.178)
 4. Palungwachira.P. (2017). Methods for setting up pressure kit for monitoring central venous pressure and arterial pressure.  In Tangkulpanich. P. Editor (Ed.), Course Workshop for Advance Resuscitative Procedures. (pp. 155–165). Bangkok : Thai collage of emergency physician. ISBN 978-616-92836-1-4.
 5. Palungwachira, P., Tancharoen, S., Phruksaniyom, C., Klungsaeng, S., Srichan, R., Kikuchi, K., and Nararatwanchai, T.  (2019). Antioxidant and Anti-Inflammatory Properties of Anthocyanins Extracted from Oryza sativa L. in Primary Dermal Fibroblasts, Research Article (18 pages), Article ID 2089817, Volume 2019 (Impact factor = 4.868)

Book

 1. Palungwachira P. (2016). Skin sign in drug allergy. In Nararatwanchai T, Anti Aging Medicine Vol. 2 Beauty from inside to outside. (pp. 196-200). Bangkok Amarin printing and publishing.
 2. Palungwachira P. (2016). Jelly fish dermatitis. In Nararatwanchai T, Anti Aging Medicine Vol. 2 Beauty from inside to outside. (pp. 203-205). Bangkok Amarin printing and publishing.