Menu Close

การรักษาใบหน้าส่วนกลางและใบหน้าส่วนล่าง

3-Rifkin

การรักษาใบหน้าส่วนกลางและใบหน้าส่วนล่าง

ด้วย Barbed bidirectional absorbable suture

 

บทนำ

เป้าหมายของการทำหน้าให้กลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งด้วย Barbed absorbable suspension sutures  คือยึดตรึงเนื้อเยื่อส่วนบนได้ วิธีการนี้สามารถใช้ได้ทุกส่วนบนใบหน้า คือ ส่วนบน ส่วนกลาง และ ส่วนล่าง

การร้อยไหมในส่วนบน 1/3 ของใบหน้าจะช่วยตรึงรั้งเนื่อเยื่อ superciliary และยกในส่วนโครงสร้าง superciliary ทั้งหมด คล้ายกับการรักษาด้วย Botulinum toxin ซึ่งผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจทั้งผู้ป่วยและแพทย์ ซึ่งถือเป็นวิธีมาตรฐานของความอ่อนเยาว์ในใบหน้าบริเวณนี้ ซึ่งมีผลกับใบหน้าส่วนบน 1/3 ทั้งหมด ได้แก่ หน้าผาก, โหนกคิ้ว, คิ้ว และ บริเวณขมับหรือรอบตาด้านข้างนอก

ในใบหน้าส่วนกลางจะพบว่า มีการใช้วิธีฉีด filler หลายๆวิธี เพื่อช่วยแก้ไขภาวะปริมาตรหรือความสมดุลหน้าให้ดีขึ้น ในหลายๆรายซึ่งเนื้อเยื่อใบหน้าส่วนกลางหย่อนคล้อยมาก เราสามารถร้อยไหมด้วย barbed sutures ได้ เพื่อการยึดตรึงที่แข็งแรงขึ้นดึงเนื่อเยื่อที่หย่อนคล้อยลงมาให้ดึงกลับไปที่ตำแหน่งเดิม อย่างไรก็ตามสามารถใช้ filler ฉีดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาตรและยกใบหน้าขึ้นร่วมด้วยได้

การเลือกระหว่าง filler และร้อยไหม ต้องคำนึงพิจารณาตาม บริเวณโครงสร้างกายวิภาคใบหน้า ที่เสื่อมสภาพลงในผู้ป่วยแต่ละราย และต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของแต่ละวิธีด้วย

ในใบหน้าส่วนล่าง การร้อยไหมมีความสำคัญมากกว่า Filler ในความเป็นจริง ในบริเวณนี้ความหย่อนคล้อยของเนื้อเยื่อ เกิดจากความผิดปกติมากกว่าจะเกิดจากความฝ่อเสื่อมสภาพ

ประสิทธิภาพจากการร้อยไหมจะได้ผลมากกว่า filler เติมเต็ม และชัดเจนว่าบริเวณนี้การใช้ควบคู่ระหว่างร้อยไหมและfiller ได้ผลบ้าง โดยเฉพาะบริเวณที่เกิดจากความฝ่อลดลงของชั้นส่วนไขมัน

อ่านเพิ่มเติมTx middle and lower thirds of the face with BARBED bidirectional absorbable sutures